Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

Χριστός γεννάται, δοξάσατε !!


«Άγγελοι συνεχόρευον ανθρώποις,
άνθρωποι τοις αγγέλοις εκοινώνουν
και ταις άλλαις ταις άνω δυνάμεσι ... »


Όλο το κείμενο του Ιερού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»

Δεν υπάρχουν σχόλια: