Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

Χριστός γεννάται, δοξάσατε !!

Η γέννηση του Χριστού -
Εγκαυστική εικόνα από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
7ος αι. μ.Χ.

«Άγγελοι συνεχόρευον ανθρώποις,
άνθρωποι τοις αγγέλοις εκοινώνουν
και ταις άλλαις ταις άνω δυνάμεσι ... »


Όλο το κείμενο του Ιερού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: