Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Ο Πυθαγόρας για την Παιδεία - Pythagoras

Pythagoras

Κείμενο 
(Ιάμβλιχος «Περί του Πυθαγορικού Βίου» 8,43)

Ο Πυθαγόρας για την Παιδεία

«Οὕτω δ’ στί τ φύσει σπουδαον τοτο (η Παιδεία), στε τν μέν λλων τν παινουμένων τά μέν οχ οόν τε εναι παρ’ τέρου μεταλαβεν, οον τήν ῥώμην, τό κάλλος, τήν ὑγείαν, τήν ἀνδρείαν, τά δέ τόν προέμενον οκ ἔχειν ατόν, οον τόν πλοτον, τάς ἀρχάς, ἕτερα πολλά τν παραλειπομένων, τήν δέ δυνατόν εναι καί παρ’ τέρου μεταλαβεν καί τόν δόντα μηδέν ἧττον ατόν ἔχειν.»
Μετάφραση 
Από τη φύση της λοιπόν τόσο σπουδαία είναι η παιδεία, ώστε απ’ όλα όσα επαινούμε, κάποια είναι αδύνατον να τα πάρουμε από τους άλλους, όπως τη δύναμη, την ομορφιά, την υγεία και την ανδρεία, ενώ κάποια άλλα, αυτός που τα δίνει στους άλλους, δεν τα κατέχει πια. Αυτά είναι ο πλούτος, η εξουσία και πολλά άλλα που εδώ τα παραλείπουμε. 
Την παιδεία όμως είναι δυνατόν να την παραλαμβάνει κάποιος από άλλον και αυτός που την παραδίδει ποτέ ο ίδιος να μην τη χάνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: