Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Το ρήμα «Φθάνω»

Το ρήμα Φθάνω

Ενεστώτας φθάνω
φθάνομαι
Παρατατικός ἒφθανον
ἐφθανόμην
Μέλλοντας φθάσω                      
Αόριστος ἒφθασα – ἒφθην
ἐφθάσθην
Παρακείμενος ἒφθακα
Υπερσυντέλικος ἐφθάκειν
 

σημασιολογικά

έρχομαι πρώτος                                 πρώτος
φτάνω πρώτος                                   πρότερον
προφθάνω να                                   προηγουμένως
προλαβαίνω να                                πριν από
προλαβαίνω και                                μόλις προ ολίγου
                                                        αμέσως
                                                       πολύ γρήγορα
Παραδείγματα

·        Ἢν φθάσωσιν διαφθείραντες τό στράτευμα = αν προλάβουν να καταστρέψουν το στράτευμα
·        Χαλεπόν ἧν ἄλλον φθάσαι τοῦτο ποιήσαντα = ήταν ασύμφορο να προφτάσει άλλος να κάνει αυτό
·        Φθάσομεν περάσαντες = θα περάσουμε πρώτοι
·        Ἒφθην εἰπών = προ ολίγου είπα
·        Φθάσουσι ἐπί τᾣ ἂκρω γενόμενοι τούς πολεμίους = έφτασαν στην κορυφή πριν από τους εχθρούς
·        Οὐκ ἒφθησαν πυθόμενοι τόν πόλεμον καί ἥκον = μόλις πληροφορήθηκαν τον πόλεμο ήρθαν αμέσως
·        Οὐκ ἂν φθάνοις λέγων = λέγε αμέσως
·        Οὐκ ἂν φθάνοιμι λέγων = θα πω αμέσως

 Συνοδεύεται από κατηγορηματική μετοχή
Δ.Β.

1 σχόλιο:

Pinelia είπε...

Θα γίνω συνεπής αναγνώστρια!