Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Αριστοτέλους Πολιτικά - Ενότητες 16 και 20 (κείμενο-μετάφραση)

Αριστοτέλους Πολιτικά
Ενότητα 16η

  
Ο πολίτης ορίζεται από τη συμμετοχή στην πολιτική και δικαστική εξουσίαΚαι ο πολίτης δεν είναι πολίτης με κριτήριο το ότι είναι εγκατεστημένος σε ένα συγκεκριμένο τόπο    

δ πολτης ο πολτης στν ………………………………τ οκεν που(γιατί και μέτοικοι και δούλοι μοιράζονται με τους πολίτες έναν κοινό τόπο),

(κα γρ μτοικοι κα δολοι κοινωνοσι τς οκσεως),ούτε είναι πολίτες αυτοί που έχουν μόνο το δικαίωμα

οδ’ ο τν δικαων μετχοντες οτωςνα εμφανίζονται στο δικαστήριο ως εναγόμενοι και ως ενάγοντες

στε ……………κα δκην πχειν …………….κα δικζεσθαι(γιατί το δικαίωμα αυτό ανήκει και σε όσους (αν και πολίτες άλλων πόλεων)

(τοτο γρ πρχειτο έχουν αποκτήσει χάρη σε ειδικές συμφωνίες)…

κα τος π συμβλων κοινωνοσιν )….Και με την ακριβέστερη σημασία της λέξης, τίποτε άλλο δεν ορίζει τόσο τον πολίτη

πολτης δ’ πλς …………………….οδεν τν λλων ρζεται μλλον

όσο η συμμετοχή στις δικαστικές λειτουργίες και στα αξιώματα…

τ μετχειν κρσεως κα ρχς…..Από αυτά λοιπόν γίνεται φανερό τι είναι ο πολίτης .  

τς μν ον στιν πολτης, κ τοτων φανερν·αυτός δηλαδή που έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην πολιτική και δικαστική εξουσία

γρ ξουσα κοινωνεν …………………….ρχς βουλευτικς κα κριτικς,λέμε πια (τώρα) ότι είναι πολίτης του συγκεκριμένου κράτους

πολτην δη λγομεν εναι τατης τς πλεως,και κράτος (πόλη-κράτος) είναι, το σύνολο τέτοιων ατόμων, που είναι αρκετό (σε αριθμό)

πλιν δ ……………………………………..τ τν τοιοτων πλθος καννώστε να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια στη ζωή τους, για να το πούμε γενικά.

πρς ατρκειαν ζως, …………………………….ς πλς επεν.Ενότητα 20η


Οι στόχοι της παιδείας


Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπιστούν νόμοι για την παιδεία

φανερντι μν ον νομοθετητον περ παιδεαςκαι ότι πρέπει να  ορίσουμε αυτή (η παιδεία) να προσφέρεται από το κράτος (να είναι η ίδια για όλους).  

κα ποιητον τατην ………………………………κοινν.και ποιος θα είναι ο χαρακτήρας της και με ποιον τρόπο πρέπει αυτή να ασκείται,

τς δ' σται παιδεα ………………………..κα πς  χρ παιδεεσθαι,αυτά δεν πρέπει να διαφύγουν την προσοχή μας.

δε μ λανθνειν.Γιατί σήμερα υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (τη διδακτέα ύλη).

νν γρ μφισβητεται …………………………….περ τν ργων.Δηλαδή δεν έχουν όλοι την ίδια γνώμη ως προς αυτά που πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι,

ο γρ τατ πντες πολαμβνουσι δεν μανθνειν τος νουςείτε με στόχο την αρετή είτε με στόχο τον καλύτερο τρόπο ζωής.

οτε πρς ρετν οτε πρς τν βον τν ριστον,ούτε είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να έχει ως στόχο της την καλλιέργεια του νου

οδ φανερν πτερον ………………………..πρς τν δινοιαν πρπειπερισσότερο ή την διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα.

μλλον πρς τ τς ψυχς θος:Αν ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα,

κ τε τς μποδν  παιδεαςη έρευνά μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη σύγχυση

σκψις ………………….ταραχδηςκαι δεν είναι καθόλου φανερό αν πρέπει να προσφέρει η παιδεία αυτά που είναι χρήσιμα

κα δλον οδν πτερον δε………………….σκεν τ χρσιμαγια τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση

πρς τν βον τ τενοντα πρς ρετν ………….. τ περιττ(γιατί όλες αυτές οι απόψεις έχουν βρει κάποιους υποστηρικτές).

(πντα γρ εληφε τατα ………………….κριτς τινας).  και για τις σπουδές που οδηγούν στην αρετή δεν υπάρχει καμιά απολύτως συμφωνία

περ τε τν πρς ρετν …………………….οθν στιν μολογομενον(γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια ιδέα για την αρετή που τιμούν.  

(κα γρ τν ρετν ο τν ατν εθς πντες τιμσιν,επομένως είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώμες και ως προς την άσκησή της).

στ' ελγως διαφρονται ……………………….κα πρς τν σκησιν ατς).Ότι τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται από τα χρήσιμα αυτά που είναι πρώτης ανάγκης,

τι μν ον τ ναγκαα δε διδσκεσθαι ………………….τν χρησμων,  

δεν υπάρχει αμφιβολία (είναι ολοφάνερο).

οκ δηλον:όμως είναι φανερό πως όχι όλα,

τι δ ο πντα,δεδομένου ότι οι ασχολίες διακρίνονται

φανερν διρημνων των ργωνσε αυτές που ταιριάζουν και σε αυτές που δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους.

τν τε λευθερων …………………….κα τν νελευθερων,επίσης (είναι φανερό) ότι από τα χρήσιμα πράγματα τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν

κα τι τν τοιοτων …………………………………………..δε μετχεινόσα δεν κάνουν αυτόν που τα μαθαίνει βάναυσο (τιποτένιο, αγροίκο).

σα τν χρησμων ποισει τν μετχοντα μ βναυσον.Και πρέπει να θεωρούμε βάναυση (τιποτένια)

βναυσον δ' ργον εναι δε τοτο νομζειναυτή την ασχολία  και αυτή τη γνώση,

κα τχνην τατην κα μθησιν,που κάνει το σώμα ή το νου των ελεύθερων ανθρώπων ακατάλληλο (άχρηστο)

σαι περγζονται τ σμα τν λευθρων τν δινοιαν χρηστονγια την άσκηση της αρετής.

πρς τς χρσεις κα  τς πρξεις τς τς ρετς.

Β.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: