Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2007

Οι ειδικές προτάσεις - Μάθημα 1ο

• Είναι προτάσεις κρίσεως
• Δέχονται άρνηση ου (ουδείς, ουδέποτε, ούτε...)
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ με τους ειδικούς συνδέσμους : ότι , ως .

ΟΤΙ = αντικειμενική κρίση (ότι πράγματι, ότι βέβαια).
ΩΣ = υποκειμενική κρίση (ότι δήθεν, ότι τάχα).

ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ως :

α) αντικείμενο ρημάτων : λεκτικών – αγγελίας –γνωστικών – σκέψης – συλλογισμού
– αισθητικών – δεικτικών.
β) υποκείμενο απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων.
γ) επεξήγηση ουδετέρου ( δεικτικής αντωνυμίας ) ή ουσιαστικών όπως λόγος, αγγελία κ.λ.π.

ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ με:

1. απλή οριστική: το γεγονός πραγματικό.
2. δυνητική οριστική: το γεγονός ήταν δυνατό να γίνει στο παρελθόν, αλλά δεν προέκυψε.
3. δυνητική ευκτική: το γεγονός πιθανό να γίνει στο παρόν ή στο μέλλον.
4. ευκτική του πλαγίου λόγου: εξάρτηση από ιστορικό χρόνο.
5. απλή ευκτική: εξάρτηση από αρκτικό χρόνο.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η .

Παρά τον ιστορικό χρόνο εκφέρονται

με οριστική όταν πρόκειται για απόλυτα βέβαιο γεγονός .

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η .

Οι φράσεις : οιδ’ ότι, ευ οιδ’ ότι, ίσθ’ ότι, δηλον ότι,

λαμβάνονται ως επιρρήματα
όταν βρίσκονται μεταξύ των όρων άλλης προτάσεως
ή όταν δεν ακολουθούνται από ρήμα.

Στην περίπτωση αυτή μεταφράζονται ως εξής:
οιδ’ ότι = βέβαια.
ευ οιδ’ ότι = βεβαιότατα.
ίσθ’ ότι = σίγουρα,

δηλον ότι = προφανώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: