Κυριακή, 13 Μαΐου 2007

Ξενοφών. «Ελληνικά»

ΘΕΜΑ 1Ο --- Παρατηρήσεις

Ξενοφώντα «Ελληνικά», Ι, 5, 8-11

  • ακούω και αισθάνομαι + γενική (+ κατ. μετχ.)= ακούω ή αισθάνομαι ο ίδιος (αυτηκοϊα)
  • ακούω και αισθάνομαι + αιτιατική ( + κατ. μετ. )= πληροφορούμαι


π.χ. ακούω του Κύρου ερχομένου = ακούω ότι ο Κύρος έρχεται

ακούω τον Κύρον ερχόμενον = πληροφορουμαι ότι ο Κύρος …


αθύμως έχω
βαρέως φέρω
χαλεπως φέρω
ανιωμαι
άχθομαι
λυπουμαι  • προσδέχομαι = δέχομαι ευχάριστα, περιμένω
  • μηδέ οίτινες ωσιν = πάντες
  • στασιάζω = επαναστατώ,
  • στασιάζοντες αυτοί εν αυτοις = εμπλεκόμενοι σε εμφύλιες διαμάχες


στάση= επανάσταση, εμφύλια διαμάχη
στασιαστικός = ταραχοποιός

  • ανέλκω ναυς = τραβώ τα πλοία στην ξηρά


έλκω

ειλκον

έλξω ή ελκύσω

είλκυσα ή ειλξα

είλκυκα

ειλκύκειν


  • αναψύχω = στεγνώνω
  • αποτειχίζω = αποκλείω με τείχος
  • επιστέλλω = παραγγέλνω, διατάζω ( από μακριά )

Β.Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια: